Tag: เกียดฟั่ง

  • รีวิวอาหารอร่อยเมืองเก่าสงขลา | ข้าวสตูหมูเกียดฟั่ง (โกยาว)

    รีวิวอาหารอร่อยเมืองเก่าสงขลา | ข้าวสตูหมูเกียดฟั่ง (โกยาว)

    ถนนนางงาม เมืองเก่าสงขลา นอกจากจะมีอาคารบ้านเรือสวยงามแล้ว ส้มปอยขอเรียกอีกอย่างว่าเป็นเส้นทางความอร่อยของเมืองสงขลา แต่ละร้านมีประวัติยาวนาน แวะร้านไหนก็อร่อยละมุลลิ้นไปเสียหมด โดยเฉพาะร้านนี้ “เกียดฟั่ง” ที่ถือได้ว่าเป็นตำนานแห่งความอร่อยคู่กับนครในมามากกว่า 80 ปีเลยค่ะ