Tag: ลิ้นวัวย่าง

  • ญี่ปุ่นและหิมะแรกของชีวิต  | Yamagata ,Tohoku

    ญี่ปุ่นและหิมะแรกของชีวิต | Yamagata ,Tohoku

    หน้าหนาวที่คนไม่ชอบเที่ยว หน้าหนาวที่คนส่วนใหญ่โฟกัสไปที่ฮอกไกโด หน้าหนาวที่สวย สงบ ธรรมชาติ คนน้อย หน้าหนาวนี้ที่เราเลือกมาที่นี่ Yamagata , Tohoku  เป็นหน้าหนาวที่โคตรอบอุ่น และหน้าหนาวที่สวยตรึงใจมาก