Tag: ฟุกุชิม่า

  • นั่งรถไฟในตู้เย็น | Aizu-Tajima , Fukushima

    นั่งรถไฟในตู้เย็น | Aizu-Tajima , Fukushima

    เปลี่ยนจากการชมภาพยนต์จาก netflix มาเป็นชมภาพยนต์จากหน้าต่างรถไฟ เตรียมกาแฟไว้ในมือ เตรียมหูฟังไว้ให้พร้อม แล้วมาชมภาพยนตร์ด้วยตาเปล่า เรื่องเล่าจากหน้าต่างรถไฟ น่าจะเป็นเรื่องดีดีในชีวิต 🙂

  • Inawashiro Lake | ทะเลสาบหงส์ กระจกแห่งสวรรค์

    Inawashiro Lake | ทะเลสาบหงส์ กระจกแห่งสวรรค์

    อินะวะชิโระ กระจกแห่งสวรรค์ บรรยากาศทะเลสาบใสใส ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาบันใดปกคลุมด้วยหิมะในหน้าหนาว