Tag: บินลงไหน จิ่วไจ้โกว

  • Jiuzhaigou | ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว ( ฉบับ แบกเป้เที่ยว )

    Jiuzhaigou | ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว ( ฉบับ แบกเป้เที่ยว )

    หัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเจอรักแรกพบ จนได้ฉายาว่าคือดินแดนแห่งเทพนิยาย เราขอให้คำนายามที่นี่ว่า #สวยเหี้ยๆ สวยจนไม่สามารถอธิบายได้ออกมาเป็นคำพูด แต่อยากให้ชมภาพจิ่วจ้ายโกวให้ชัดๆ สวยติดตา ละมุนจิตใจ เป็นสถานที่ที่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยที่สุดตั้งแต่พบเจอมาในชีวิตนี้ มันไม่ได้เปลี่ยนสีแค่ต้นเดียว สิบต้น ยี่สิบต้น ร้อยต้น แต่เป็นใบไม้เปลี่ยนสีเป็นพันเป็นหมื่นต้น   ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย ที่ไม่ได้ขายฝัน