Tag: ที่กิน ที่เที่ยว สงขลา

  • คู่มือเที่ยวเมืองเก่าสงขลา | 17 พิกัดร้านเด็ดที่ต้องไปกิน

    คู่มือเที่ยวเมืองเก่าสงขลา | 17 พิกัดร้านเด็ดที่ต้องไปกิน

    ภาคใต้บ้านเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สภาวะแวดล้อมรอบตัว นอกจากวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาหารก็มีความหลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมืองเก่าสงขลาเป็นอีกเมืองที่รวมอาหารทุกเชื้อชาติ ทั้งอาหารพื้นเมือง อาหารต่างชาติ ขนมเด็ดๆ เต็มทุกพื้นที่ ส้มปอยรวบรวมอาหารและขนมที่ชอบเป็น 17 พิกัดร้านอาหารที่ต้องไปกิน ตามไปชิมกันค่ะ